E-post

E-postadministrasjon

Sende og motta epost. Redigere passord, feiremelding eller videresending.
Webmail

Opprette og slette e-postkontoer
Epostadmin

Webmail

Her har du tilgang til din e-post (webmail). I tillegg kan du endre passord, opprette feriemelding, legge til videresending og redigere på styrken for spamfilter.
Webmail

Hjelp til oppsett av e-postkontoer

Her kan du finne manualer for oppsett av e-post på PC, Mac og mobil:
Exchange 2016 oppsett (Outlook)
Windows Live Mail
windows 8.1 live mail

Manuelt oppsett. Velg dette, dersom det ikke går med automatisk oppsett)
Outlook 2007, 2010 & 2013 

Oppsett av epost i Apple Mail
iPhone / iPad

(Samsung, Sony Xperia o.l.)
Android

Standard epostinnstillinger:
Brukernavn: navn@domene.no (hele epostadressen)
Innkommende epostserver: tornado.email
Utgående epostserver: tornado.email
Type: IMAP eller POP3. Vi anbefaler IMAP.
Viktig innstillinger:
Flere innstillinger -> Utgående server -> Server for utgående epostserver krever godkjenning
Flere innstillinger -> Avansert -> Utgående server (SMTP) port 587 (Erstatt 25 med 587)
Dersom du klarer å motta epost men sliter med å få sendt e-post, så må du dobbeltsjekke at du har husket begge viktige innstillinger!

Feilsøking av e-post

Dersom du sliter med å sende epost, men klarer å motta e-post:
Sjekk at du har huket av for “Server for utgående epost krever godkjenning” og satt “Utgående server (STMP)” til 587.

Dersom du sliter med både sende og motta:
Sjekk at du har satt inn tornado.email som “Innkommende-/Utgående-server”. Sjekk at du har rett brukernavn(epostadresse) og passord, ved å prøve å logge inn på webmail (https://tornado.email) med de.

Dersom du fortsatt sliter med å motta og/eller sender epost:
Sammenlikn innstillingene dine med “Standard epostinnstillinger” på denne websiden, og sjekk om det er noe du har glemt.